no-img
Bescherming van het privé-leven

Bij het bezoek op een website, dus ook op de onze, worden verschillende gegevens automatisch geregistreerd. Het gaat b.v. over het ID-nummer van uw computer, de uurtijd van uw bezoek, de duur, de bezochte pagina's, het datum van uw bezoek, enz.

Wij verplichten ons deze gegevens enkel maar te gebruiken in het kader van de analyse en de verbetering van onze website. Wij verplichten ons ook deze gegevens niet verder te geven aan derden. De ingevulde informatie tijdens de inschrijving in het kader van een informatieaanvraag of actie, zal door de SENY & HOVEN gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens mogen doorgegeven worden aan contractueel verbonden partijen.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

Voor verdere inlichtingen aarzel niet ons te contacteren.